Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Lokalne volitve 2022

Predsednica Državnega zbora RS je razpisala redne lokalne volitve v občinske svete in volitve županov. Akt o razpisu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/2022 z dne 20. 7. 2022. Redne volitve v občinske svete in volitve županov se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

Županja Občine Kanal ob Soči je razpisala redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči. Akt o razpisu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 103 z dne, 29. 7. 2022Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

 

__________________________________________________________________________________________

OBRAZCI

OBRAZCI ZA KANDIDIRANJE NA LOKALNIH VOLITVAH 2022, celotno besedilo v Prilogi!

1.    ŽUPAN

s podporo političnih strank

-       LV-4 Kandidatura za župana/jo

-       LV-5 Soglasje kandidata/ke za župana/jo

-       LV-9 Zapisnik o delu organa politične stranke

-       LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke

s podporo najmanj 59 podpisanih in potrjenih obrazcev podpore volivcev s stalnim prebivališčem v Občini Kanal ob Soči

-       LV-1-Podpora kandidaturi za župana/jo

-       LV-4 Kandidatura za župana/jo

-       LV-5 Soglasje kandidata/ke za župana/jo

 

2.    OBČINSKI SVET

s podporo političnih strank

-       LV-6 Kandidatura za občinski svet

-       LV-8 Soglasje kandidata/ke za občinski svet

-       LV-10 Zapisnik o delu organa politične stranke_OS

-       LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke

s podporo najmanj 30 podpisanih in potrjenih obrazcev podpore volivcev s stalnim prebivališčem v volilni enoti, v kateri se daje podporo oziroma kandidira

-       LV 2 Podpora kandidaturi za občinski svet

-       LV-6 Kandidatura za občinski svet

-       LV-8 Soglasje kandidata/ke za občinski svet

Za volitve občinskega sveta se v občini oblikujejo tri volilne enote:

-       volilna enota 1, ki obsega območje Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle,

-       volilna enota 2, ki obsega območje Krajevne skupnosti Kanal,

-       volilna enota 3, ki obsega območje ostalih krajevnih skupnosti v Občini Kanal ob Soči.

Občinski svet šteje 17 članov (6 članov iz volilne enote 1, 6 članov iz volilne enote 2 in 5 članov iz volilne enote 3).

3.    SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI

s podporo političnih strank

-       LV KS-2 Kandidatura za Svet KS

-       LV KS-3 Soglasje kandidata/ke za Svet KS

-       LV-10  Zapisnik o delu organa politične stranke_KS

-       LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke

s podporo najmanj 10 podpisanih in potrjenih obrazcev podpore volivcev s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti, v kateri se daje podporo oziroma kandidira

-       LV KS-1 Podpora kandidaturi za Svet KS

-       LV KS-2 Kandidatura za Svet KS

-       LV KS-3 Soglasje kandidata/ke za Svet KS

Skrajni rok za oddajo kandidatur je 20.10.2022 do 19. ure. 

VOLILNA KAMPANJA

-       Obrazec_Podatki o organizatorju volilne kampanje_LV 2022

VOLILNI  ODBORI

-    obrazca_za_kandidate_volilnih_odborov_2022.doc

Rok za oddajo predlogov je 15.9.2022.

OBVESTILA, POZIVI

OBVESTILO O OBRAZCIH, VOLILNI KAMPANJI IN VOLILNIH ODBORIH.ZA LOKALNE VOLITVE 2022,  v Prilogi!

Poziv za predlaganje članov VO.PDRok za predložitev predlogov pri občinski volilni komisiji je do četrtka, 15. 9. 2022, do 16. ure osebno na občini Kanal ob Soči, po pošti z datumom oddaje na pošto 15.9.2022 ali po elektronski pošti dne, 15.9.2022 do 24. ure.


KONTAKTNE ŠTEVILKE

Kontakti OVK.DOCX

 

RAZNO

Pravila za oglaševanje v glasilu MOST v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022