Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Lokalne volitve 2022

drzavna-volilna-komisija.png

 

 

Lokalne volitve 2022 (volilna udeležba, izidi glasovanja, seznam list kandidatov, obvestila o poteku volitev)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednica Državnega zbora RS je razpisala redne lokalne volitve v občinske svete in volitve županov. Akt o razpisu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/2022 z dne 20. 7. 2022. Redne volitve v občinske svete in volitve županov se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

Županja Občine Kanal ob Soči je razpisala redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči. Akt o razpisu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 103 z dne, 29. 7. 2022Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

 

Sklep o prenosu mandata na naslednjo kandidatko za članico OS
 

Poročilo o izidu volitev po voliščih
Datum objave: 21. 12. 2022

Poročilo o izidu volitev po voliščih.pdf
 

Konstitutivna seja, 14. 12. 2022

Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana.pdf

Ugotovitveni sklep o potrditvi mandatov OS.pdf

 

Poročilo o izidu volitev za župana 2022 - Drugi krog
Datum objave: 7. 12. 2022

Poročilo o izidu volitev za župana 2022 - ponovno glasovanje.pdf

 

Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih lokalnih volitvah 20. 11. 2022
Datum objave: 25. 11. 2022

Poročilo o izidu volitev 2022 - Občina Kanal ob Soči.pdf

 

Volilni odbori po voliščih
Datum objave: 22. 11. 2022

Volilni odbori po voliščih za lokalne volitve

 

Obvestilo za predčasno glasovanje, glasovanje po pošti in glasovanje na domu za 2. krog volitev za župana.
Datum objave: 22. 11. 2022

Obvestilo

Obrazci za glasovanje po pošti in glasovanje na domu; 

Obrazec - Glasovanje na domu

Obrazec - Glasovanje po pošti

Obrazec - Obvestilo invalida o enkratnem glasovanju po pošti

 

Ugotovitveni Sklep za 2. krog volitev za župana

Datum objave: 22. 11. 2022

Ugotovitveni sklep

 

Obvestilo o izvedbi instruktaže za delo volilnih odborov na voliščih v nedeljo, 20.11.2022
Datum objave: 17. 11. 2022

Obvestilo 

 

OBVESTILO O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI VOLIŠČ
Datum objave: 14. 11. 2022

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi volišč za izvedbo lokalnih volitev
Volilni odbori po voliščih za lokalne volitve

 

OBVESTILO ZA PREDČASNO GLASOVANJE, GLASOVANJE PO POŠTI IN GLASOVANJE NA DOMU

Datum objave: 7. 11. 2022

 

Obvestilo

Obrazec - Glasovanje na domu

Obrazec - Glasovanje po pošti

Obrazec - Obvestilo invalida o enkratnem glasovanju po pošti


RAZGLAS/ SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR
Datum objave: 3. 11. 2022

Razglas župan

Občinski svet:

Razglas OS VE-1
Razglas OS VE-2
Razglas OS VE-3
 

Krajevne skupnosti:

Razglas KS Anhovo-Deskle
Razglas KS Avče
Razglas KS Kal nad Kanalom
 

Obvestilo volivcem KS Kal nad Kanalom!

Za volitve v svet Krajevne skupnosti Kal nad Kanalom v volilni enoti 3 (Vrhavč) in volilni enoti 4 (Zabrdo) ni prispela nobena kandidatura, zato tam volitev v svet KS ne bo.


Razglas KS Kambreško
Razglas KS Kanal
Razglas KS Levpa
Razglas KS Lig
Razglas KS Ročinj-Doblar

 

SKLEPI

 

__________________________________________________________________________________________

OBVESTILA, POZIVI

Datum objave: 25. 10. 2022

NUJNO!!! Podaljšanj je rok za vložitev kandidatur za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju občine Kanal ob Soči.
Rok se podaljša do četrtka, 27. 10. 2022, do 16.00!

Sklep o podaljšanju roka v prilogi!

----------------------------------------------------

OBVESTILO O OBRAZCIH, VOLILNI KAMPANJI IN VOLILNIH ODBORIH.ZA LOKALNE VOLITVE 2022,  v Prilogi!

Poziv za predlaganje članov VO.PDRok za predložitev predlogov pri občinski volilni komisiji je do četrtka, 15. 9. 2022, do 16. ure osebno na občini Kanal ob Soči, po pošti z datumom oddaje na pošto 15.9.2022 ali po elektronski pošti dne, 15.9.2022 do 24. ure.


KONTAKTNE ŠTEVILKE

Kontakti OVK.DOCX

 

OBRAZCI

OBRAZCI ZA KANDIDIRANJE NA LOKALNIH VOLITVAH 2022, celotno besedilo v Prilogi!

1.    ŽUPAN

s podporo političnih strank

-       LV-4 Kandidatura za župana/jo

-       LV-5 Soglasje kandidata/ke za župana/jo

-       LV-9 Zapisnik o delu organa politične stranke

-       LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke

s podporo najmanj 59 podpisanih in potrjenih obrazcev podpore volivcev s stalnim prebivališčem v Občini Kanal ob Soči

-       LV-1-Podpora kandidaturi za župana/jo

-       LV-4 Kandidatura za župana/jo

-       LV-5 Soglasje kandidata/ke za župana/jo

 

2.    OBČINSKI SVET

s podporo političnih strank

-       LV-6 Kandidatura za občinski svet

-       LV-8 Soglasje kandidata/ke za občinski svet

-       LV-10 Zapisnik o delu organa politične stranke_OS

-       LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke

s podporo najmanj 30 podpisanih in potrjenih obrazcev podpore volivcev s stalnim prebivališčem v volilni enoti, v kateri se daje podporo oziroma kandidira

-       LV 2 Podpora kandidaturi za občinski svet

-       LV-6 Kandidatura za občinski svet

-       LV-8 Soglasje kandidata/ke za občinski svet

Za volitve občinskega sveta se v občini oblikujejo tri volilne enote:

-       volilna enota 1, ki obsega območje Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle,

-       volilna enota 2, ki obsega območje Krajevne skupnosti Kanal,

-       volilna enota 3, ki obsega območje ostalih krajevnih skupnosti v Občini Kanal ob Soči.

Občinski svet šteje 17 članov (6 članov iz volilne enote 1, 6 članov iz volilne enote 2 in 5 članov iz volilne enote 3).

3.    SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI

s podporo političnih strank

-       LV KS-2 Kandidatura za Svet KS

-       LV KS-3 Soglasje kandidata/ke za Svet KS

-       LV-10  Zapisnik o delu organa politične stranke_KS

-       LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke

s podporo najmanj 10 podpisanih in potrjenih obrazcev podpore volivcev s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti, v kateri se daje podporo oziroma kandidira

-       LV KS-1 Podpora kandidaturi za Svet KS

-       LV KS-2 Kandidatura za Svet KS

-       LV KS-3 Soglasje kandidata/ke za Svet KS

Skrajni rok za oddajo kandidatur je 20.10.2022 do 19. ure. 

VOLILNA KAMPANJA

-       Obrazec_Podatki o organizatorju volilne kampanje_LV 2022

VOLILNI  ODBORI

-    obrazca_za_kandidate_volilnih_odborov_2022.doc

Rok za oddajo predlogov je 15.9.2022.

 

 

RAZNO

Pravila za oglaševanje v glasilu MOST v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022