Na vsebino

Predpisi in dokumenti

Sprejete predpise Občine Kanal ob Soči po letih, najdete v Katalogu informacij javnega značaja na naslednji povezavi
Katalogu informacij javnega značaja.


Finance

Okolje in prostor

Skupna delovna skupina za okolje in zdravje

Drugi dokumenti