Na vsebino

Finance

Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/2024 •  17.05.2024

Odlok

Splošni del

Posebni del

NRP

Obrazložitve


Odlok o proračunu občine Kanal ob Soči  za leto 2025, Uradni list Republike Slovenije, št. 128/2023 • 18.12.2023

Odlok

Splošni del

Posebni del

NRP 2024-2027

Obrazložitve

 

Odlok o proračunu občine Kanal ob Soči  za leto 2024, Uradni list Republike Slovenije, št. 128/2023 • 18.12.2023

Odlok

Splošni del

Posebni del

NRP 2024-2027

Obrazložitve

 

Zaključni račun za leto 2023, Uradni list Republike Slovenije, št.   •  
 

 ZR 2023 

  Splošni del 

 Posebni del 

 NRP 

 Obrazložitve 

 Priloge 

 

Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023, Uradni list Republike Slovenije, št. 62/2023 •  02.06.2023

Odlok o rebalansu I proračuna 2023

Splošni del rebalansa I proračuna 2023

Posebni del rebalansa I proračuna 2023

Načrt razvojnih programov 2023-2026 – rebalans I

Obrazložitve rebalansa I proračuna 2023

 

Odlok o proračunu občine Kanal ob Soči  za leto 2023, Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2023 • 3.3.2023

Odlok

Splošni del

Posebni del

NRP

Obrazložitev

 

Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022, Uradni list Republike Slovenije, št. 127/2022 •  5.10.2022

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob soči za leto 2022

Splošni del rebalansa II za leto 2022

Posebni del rebalansa II za leto 2022

NRP 2022-2025

Obrazložitve rebalansa II proračuna za leto 2022

Sklep o 2. dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine

Obrazec 1-2 Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Obrazec 2-2 Načrt razpolaganja z zemljišči

 

Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022, Uradni list Republike Slovenije, št. 70/2022 •  20.5.2022

Odlok

Splošni del

Posebni del

NRP

Obrazložitve

 

Zaključni račun za leto 2022

Odlok o proračunu občine Kanal ob Soči  za leto 2022, Uradni list Republike Slovenije, št. 207/2021 • 30.12.2021

Odlok 

Splošni del proračuna za leto 2022

Posebni del proračuna za leto 2022

Načrt razvojnih programov 2022-2025

Obrazložitve proračuna za leto 2022

 

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021, Uradni list Republike Slovenije, št. 159/2021 • 01.10.2021

Odlok

Splošni del

Posebni del

NRP 2021-2024

Obrazložitve

 

Odlok o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021, Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2021 • 14.05.2021

Odlok o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021
Splošni del rebalansa I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021
Posebni del rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021
Načrt razvojnih programov 2021-2024
Obrazložitve rebalansa I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021

 

Zaključni račun za leto 2021

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2021, Uradni list Republike Slovenije, št. 197/2020 • 24.12.2020

Odlok o proračunu
Splošni del – tabela
Posebni del - tabela
Načrt razvojnih programov 2021-2024
Obrazložitve

 

Arhiv (2012-2020)