Na vsebino

Finance

Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022, Uradni list Republike Slovenije, št. 70/2022 •  20.5.2022

Odlok

Splošni del

Posebni del

NRP

Obrazložitve

 

Odlok o proračunu občine Kanal ob Soči  za leto 2022, Uradni list Republike Slovenije, št. 207/2021 • 30.12.2021

Odlok 

Splošni del proračuna za leto 2022

Posebni del proračuna za leto 2022

Načrt razvojnih programov 2022-2025

Obrazložitve proračuna za leto 2022

 

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021, Uradni list Republike Slovenije, št. 159/2021 • 01.10.2021

Odlok

Splošni del

Posebni del

NRP 2021-2024

Obrazložitve

 

Odlok o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021, Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2021 • 14.05.2021

Odlok o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021
Splošni del rebalansa I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021
Posebni del rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021
Načrt razvojnih programov 2021-2024
Obrazložitve rebalansa I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021

 

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2021, Uradni list Republike Slovenije, št. 197/2020 • 24.12.2020

Odlok o proračunu
Splošni del – tabela
Posebni del - tabela
Načrt razvojnih programov 2021-2024
Obrazložitve

 

Arhiv (2012-2020)