Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Arhiv

Rebalans II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020

Odlok o rebalansu II proračuna
Splošni del- tabela
Posebni del - tabela
Obrazložitve
Načrt razvojnih programov 2020-23

Rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020

Odlok o rebalansu proračuna
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
NRP – tabela
Obrazložitve

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2020 

Odlok o proračunu
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
Načrt razvojnih programov 2020-2023 – tabela
Obrazložitve
Letni program športa za 2020

Rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019

Odlok o rebalansu proračuna
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
NRP – tabela
Obrazložitve

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019

Odlok  o proračunu
Splošni del proračuna
Posebni del proračuna
Načrt razvojnih programov 2019-2022
Obrazložitve proračuna
Letni program športa

Rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2018

Odlok o rebalansu proračuna
Splošni del rebalansa proračuna
Posebni del rebalansa proračuna
Načrt razvojnih programov 2018-2021
Obrazložitve rebalansa proračuna

Rebalans proračuna za leto 2017

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017
Splošni del rebalansa proračuna – tabela
Posebni del rebalansa proračuna – tabela
Načrt razvojnih programov 2017-2020
Obrazložitve rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017

Proračun občine Kanal ob Soči za leti 2017 in 2018

Odlok o proračunu za leto 2017
Odlok o proračunu za leto 2018
Splošni del proračuna za leto 2017 in 2018
Posebni del proračuna za leto 2017 in 2018
Načrt razvojnih programov 2017-2020
Obrazložitve proračuna za leto 2017 in 2018
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017
Dopolnitev predloga Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017
Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2017 (prodaja)
Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb v letu 2017
Letni program športa 2017
Letni program športa 2018

Rebalans proračuna za leto 2016

Sklep o sprejetju rebalansa proračuna za leto 2016
Odlok
Splošni del tabela
Posebni del tabela
NRP tabela
Obrazložitev rebalansa

Rebalans proračuna za leto 2015

Sklep o sprejetju rebalansa proračuna za leto 2015
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015
Obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2015
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
Načrt razvojnih programov 2015-2018 – tabela

Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2015 in leto 2016

Sklep o sprejetju proračuna za leto 2015 in 2016
Odlok o Proračunu za leto 2015
Odlok o Proračunu za leto 2016
Obrazložitve proračuna za leto 2015 in  2016
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
NRP 2015 – 2018 – tabela
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Letni program šport za leto 2015

Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2014

Sklep o začasnem financiranju
Priloga: Posebni del
Odlok
Splošni del proračuna - tabele
Posebni del proračuna - tabele
Načrt razvojnih programov - tabele
Obrazložitve proračuna

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013

Odlok o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013
Splošni del proračuna-tabela
Posebni del proračuna-tabela
Načrt razvojnih programov-tabela
Obrazložitve proračuna

Rebalans proračuna za leto 2012

Odlok
Obrazložitve
Splošni del-tabela
Posebni del- tabela
NRP-tabela

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012

Odlok
Obrazložitve proračuna
Splošni del - tabela
Posebni del - tabela
NRP - tabela
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
Sklep, obrazložitev načrt ravnanja z neprem. premožejem
Letni program športa