Na vsebino

Civilna zaščita in požarna varnost

Civilna zaščita

Štab civilne zaščite Občine Kanal ob Soči

Poveljnik Mitja Melink, Čargova ulica 6, Kanal
Kontakt;  , 051 311 230 

Namestnik poveljnika Simon Laščak, Avče 92A, 5213 Kanal
Kontakt , 041 341 112

 

Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika poveljnika, ter imenovanju člana v štab CZ v Prilogi!

Sklep o imenovanju poveljnika, njegovega namestnika ter članov štaba Civilne zaščite v Prilogi! 


Poverjeniki in njihovi namestniki po Krajevnih skupnostih

Sklep o imenovanju poverjenikov in njihovih namestnikov v Prilogi!

 

Požarna varnost

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal
PGD KANAL
Sedež: Kanal, Gradnikova 13 A, 5213 Kanal, pp 55
Telefon: 05/39 81 300, 30 81 302
e- naslov:
Urnik pisarne: ob delavnikih od 7.00 do 11.00

Predsednik: Tomaž Mugerli
gsm: 041-594-489
e- naslov:

Prostovoljno gasilsko društvo Avče
PGD AVČE
Sedež: Avče 26, 5213 Kanal
Predsednik Leon Dugar
gsm.: 041/546-938
e-naslov:

Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Salonit Anhovo
PIGD Salonit Anhovo

 

Načrti zaščite in reševanja
 

OPERATIVNI gasilski načrt

NAČRT aktiviranja izvajalcev zaščite in reševanja

OCENA ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami

NAČRT zaščite in reševanja za potres

NAČRT zaščite in reševanja za poplave za Severnoprimorsko regijo

NAČRT zaščite in reševanja ob pojavu epidemije