Na vsebino

Občinski svet

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je bil izvoljen na rednih volitvah v občinske svete in volitve županov v nedeljo, 18. novembra 2018. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 17 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

 

Sestava

V Občinski svet Občine Kanal ob Soči so bili izvoljeni naslednji kandidati:

VOLILNA ENOTA 1:
SMC – Stranka modernega centra
Andrej Valentinčič,

Lista za zdravje in kakovost bivanja
Valentina Bevčar Stanič,
Anastazija Makorič Bevčar,

SDS – Slovenska demokratska stranka
Miha Čargo,

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Jože Valentinčič,

SD – Socialni demokrati
Lara Lovišček,

VOLILNA ENOTA 2:
SMC – Stranka modernega centra
Grega Velušček,

Lista za zdravje in kakovost bivanja
Ivan Križnič,

NSI – Nova Slovenija krščanski demokrati
Simeon Kodelja,

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Marko Bucik,

SD – Socialni demokrati
Risto Djurić,

SLS – Slovenska ljudska stranka
Peter Nanut,

VOLILNA ENOTA 3:
SDS – Slovenska demokratska stranka
Silvana Pavšič, 

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Aleksander Štrukelj,

SD – Socialni demokrati
Vladimir Kolmančič,
Simon Prinčič,

SLS – Slovenska ljudska stranka
Bruno Colavini,

 

Sklep o potrditvi nadomestne članice občinskega sveta

Sklep o potrditvi nadomestnih članic občinskega sveta

Ugotovitveni Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta Občine Kanal ob Soči