Občinska uprava

Občinska uprava

Nejc Kumar – direktor občinske uprave
telefon: +386 5 39 81 200
elektronska pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si
 

Valentina Velišček - tajnica županje
telefon: +386 5 39 81 200
elektronska pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Metoda Humar - višja svetovalka za gospodarstvo in finance
telefon: +386 5 39 81 209
elektronska pošta: metoda.humar@obcina-kanal.si

Danila Mugerli - svetovalka za prostorsko - premoženjske zadeve
telefon: +386 5 39 81 206
elektronska pošta: danila.mugerli@obcina-kanal.si

Klara Golja - višji referent za družbene zadeve
Telefon:+386 5 39 81 218
elektronska pošta: klara.golja@obcina-kanal.si

Barbra Bittner - glavni računovodja
telefon: +386 5 39 81 207
elektronska pošta: barbra.bittner@obcina-kanal.si

Marino Velušček - višji referent za komunalno infrastrukturo
telefon: +386 5 39 81 204
elektronska pošta: marino.veluscek@obcina-kanal.si

Borut Jermol - višji referent za dejavnost gospodarskih javnih služb
telefon: +386 5 39 81 221
elektronska pošta: borut.jermol@obcina-kanal.si

Andreja Nanut - strokovna sodelavka za projekte
telefon: +386 5 39 81 205
elektronska pošta: andreja.nanut@obcina-kanal.si

Jurij Murovec - strokovni sodelavec za javna naročila in pripravo projektov
telefon: +386 5 39 81 203
elektronska pošta: jurij.murovec@obcina-kanal.si

Lora Zimic Mugerli - sodelavka za promocijska opravila in splošne dejavnosti
telefon: +386 5 39 81 220
elektronska pošta: lora.zimic@tic-kanal.si

Turistično informacijski center Kanal

 

Nika Testen - strokovna sodelavka v TIC-u
telefon: +386 5 39 81 215
elektronska pošta: nika.testen@tic-kanal.si

Zaposleni režijski obrat

Vinko Medvešček - vodja režijskega obrata
telefon: +386 5 39 81 208
elektronska pošta: vinko.medvescek@obcina-kanal.si

Kristina Marinič - strokovna sodelavka za investicije
telefon: +386 5 39 81 226
elektronska pošta: kristina.marinic@obcina-kanal.si

Tanja Kogoj - računovodja na porodniškem dopustu, nadomešča jo Lucija Lazar
telefon: +386 5 39 81 228
elektronska pošta: tanja.kogoj@obcina-kanal.si

Petra Šuligoj – administrator za RO in KS
telefon: +386 5 39 81 227
elektronska pošta: petra.suligoj@obcina-kanal.si

Bojan Makarovič – sodelavec za gospodarske javne službe
telefon: +386 5 39 81 227

Uroš Skrt – vzdrževalec komunalnih naprav
telefon: +386 5 39 81 227

Goran Miklavc – vzdrževalec komunalnih naprav
telefon: +386 5 39 81 227

Karlo Gabršček – vzdrževalec
telefon: +386 5 39 81 227

Aljoša Jug – vzdrževalec
telefon: +386 5 39 81 227

Anastazija Kodelja - čistilka
telefon: +386 5 39 81 227