Na vsebino

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini s pristojnostmi, določenimi z zakonom. Nadzorni odbor ima 5 članov.  Nadzorni odbor predstavlja predsednik. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. 

Mandat 2022-2026

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na 1. redni seji dne, 10. 1. 2023, imenoval člane Nadzornega odbora.

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora 

 

 

_____________________________________________________________________________________

Mandat 2018-2022

Poročila in drugo

Zapisnik sej:

 Zapisnik 8. seje
 Zapisnik 7. seje
 Zapisnik 6. seje
 Zapisnik 5. seje
 Zapisnik 4. seje
 Zapisnik 3. seje
 Zapisnik 2. seje
 Zapisnik 1. seje

Poročila:
Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru Pregled delovanja in porabe sredstev Civilne zaščite Občine Kanal ob Soči (Datum objave: 17. 6. 2020)
Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru Pregled "Prejem in poraba sredstev", ki jih osnovni šoli Kanal in Deskle prejmeta iz občinskega proračuna (15. 3. 2018)
Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru pregled poročil društev o porabi prejetih sredstev v letu 2015(14. 11. 2016)
Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru KS Kanal za leto 2015 (11.9.2017)
Poročilo o opravljenem nadzoru KS Deskle- Anhovo
Poročilo o opravljenem nadzoru Vodovod Gorenja vas