Na vsebino

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči (Svet)

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Svet)

Na konstitutivni seji Sveta, dne, 6. 3. 2023, je bil izvoljen predsednik Sveta, svetnik Viljem Urbančič.

 

Odlok o ustanovoitvi SPV

Sklep o imenovanju  Sveta

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAVP.jpg PORTAL SPV

 

 

 

http://mzi.gov.si