Na vsebino

Odbori in komisije

Občiski odbori in komisije. .....

Župan Občine Kanal ob Soči je dne, 1. 6. 2023 s Sklepom imenoval Komisijo za dodeljevanje enkratne občinske denarne socialne pomoči

Sklep o imenovanju

Župan Občine Kanal ob Soči je dne, 1. 6. 2023 s Sklepom imenoval Komisijo za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.

Sklep o imenovanju komisije

Občinski svet občine Kanal ob Soči je na konstitutivni seji dne, 14. 12. 2022, sprejel Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 Sklep o imenovanju Komisije 

Občinski svet občine Kanal ob Soči je na 1. redni seji dne, 10. 1. 2023 sprejel sklep o imenovanju članov v Komisijo za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe.

Sklep o imenovanju Komisije

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na 1. redni seji dne, 10. 1. 2023, imenoval člane Nadzornega odbora.

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora 

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na svoji 1. redni seji dne, 10. 1. 2023 sprejel Sklep o imenovanju članov v Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

Sklep o imenovanju Odbora

Občinski svet občine Kanal ob Soči je na 1. redni seji dne, 10. 1. 2023 sprejel sklep o imenovanju članov v Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.

Sklep o imenovanju Odbora

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na 1. redni seji dne, sprejel sklep o imenovanju članov v Odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja.

Sklep o imenovanju Odbora 

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na 1. redni seji dne, 10. 1. 2023 sprejel sklep o imenovanju članov v Statutarno pravno komisijo.

Sklep o imenovanju Komisije

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na svoji 2. redni seji, dne 31. 1. 2023, sprejel Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči (Svet).

Sklep o imenovanju Sveta

Občinski svet občine Kanal ob Soči je na svoji 5. redni seji dne, 30. 5. 2023, sprej sklep o imenovanju uredniškega odbora ter glavnega urednika lokalnega časopisa Most.

Sklep o imenovanju