Na vsebino

Odbori in komisije

Občiski odbori in komisije. .....

Komisijo za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem sestavljajo:

Sklep o imenovanju komisije

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja KMVVI sestavljajo:

-     Risto Djurić, Ajba 17, 5213 Kanal

-     Jože Valentinčič, Bevkova ulica 59, 5210 Deskle

-     Miha Čargo, Gregorčičeva ulica 9, 5210 Deskle

 Sklep o imenovanju Komisije KMVVI

Komisijo za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe občanov sestavljajo:

 Sklep o imenovanju komisije

Sestava uredniškega odbora občinskega časopisa MOST:

Sklep o imenovanju uredniškega odbora, 1. 10. 2020

 Sklep o razrešitvi, 18. 6. 2020