Na vsebino

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Režijski obrat Občine Kanal ob Soči upravlja s kanalizacijo in čistilnimi napravami na  območju občine. Kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti se redno čisti in vzdržuje. Zgrajene čistilne naprave so: ČN Kanal (2000 PE), ČN Doblar (300 PE), ČN Ložice (250 PE). Na čistilno napravo Kanal se dovažajo tudi odpadne vode iz greznic, ki niso priključene na kanalizacijo.

Dejavnosti na tem področju so:

- redno vzdrževanje javne kanalizacije in čistilnih naprav,
- odvajanje odpadnih voda po obstoječem kanalizacijskem omrežju,
- premljanje učinkovitosti obratovanja (redne analize odpadnih voda na iztokih čistilnih naprav).

 Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji