Na vsebino

Krajevne skupnosti

Anhovo - Deskle

Deskle_in_So__a__3_of_22_.jpg

Predsednik sveta KS: Jože Valentinčič, Bevkova ulica 59, Deskle
Podpredsednik sveta KS: Zoran Šuligoj, Ulica Talcev 10, Deskle

Izvoljeni člani sveta KS:

VOLILNA ENOTA 01
Stevan Pašoski, Anhovo 70, Anhovo

VOLINA ENOTA 02
Boris Lazar, Močila 11, Močila

VOLILNA ENOTA 03
Maja Medvešček, Ložice 33, Deskle
Milan Kodelja, Ložice 59, Deskle

VOLILNA ENOTA 04
Luka Goljevšček, Zamedveje 2, Plave

VOLILNA ENOTA 05
Rajko Breščak, Paljevo 6, Paljevo

VOLILNA ENOTA 06
Vladimir Grkovič, Prilesje pri Plavah 13a, Prilesje pri Plavah

VOLILNA ENOTA 07
Aleksander Boltar, Ulica Zalog 1, Deskle
Anton Leskovar Bolterstein, Ulica Petra Skalarja 4, Deskle
Zoran Šuligoj, Ulica Talcev 10, Deskle

VOLILNA ENOTA 08
Edi Konjedic, Rodež 6, Deskle
Mafalda Sedmak, Srebrničeva ulica 42, Deskle
Jože Valentinčič, Bevkova ulica 59, Deskle


Šifra uporabnika: 80535
Matična številka: 5020514000
DŠ: 53391314
TRR: 01244-6450805317
   
Sedež: Deskle, Srebrničeva 18, 5210 Deskle
Kontakt: 

Avče

KS_Av__e.jpg

Predsednica sveta KS: Marta Bratuž, Avče 95A, Kanal
Podpredsednica sveta KS: Elvira Korečič Marušič, Avče 64, Kanal

Izvoljeni člani sveta KS:

VOLILNA ENOTA 01
Elvira Korečič Marušič, Avče 64, Kanal
Albert Jakopič, Avče 16, Kanal
Jasmina Jakopič, Avče 47B, Kanal
Robert Prinčič, Avče 4, Kanal
Maja Leskovec, Avče 47C, Kanal
Rihard Bratuž, Avče 9, Kanal

Sedež:Avče 26, 5213 Kanal
Kontakt:  
GSM 051-328-940

Kal nad Kanalom

KS_Kal_nad_Kanalom.jpg

Predsednik sveta KS: Uroš Zupančič, Kal nad Kanalom 34, Kal nad Kanalom

Podpredsednik sveta KS: Vladimir Kolmančič, Kal nad Kanalom 172, Kal nad Kanalom

Izvoljeni člani sveta KS:

VOLILNA ENOTA 01
Bruno Colavini, Kal nad Kanalom 135, Kal nad Kanalom
Robert Lipičar, Kal nad Kanalom 151, Kal nad Kanalom
Matej Podgornik, Kal nad Kanalom 144, Kal nad Kanalom

VOLILNA ENOTA 02
Vladimir Kolmančič, Kal nad Kanalom 172, Kal nad Kanalom

VOLILNA ENOTA 03
Branko Jerič, Kal nad Kanalom 172, Kal nad Kanalom
Petra Pirih Kodelja, Kal nad Kanalom 73, Kal nad Kanalom

VOLILNA ENOTA 04
Primož Šuligoj, Kal nad Kanalom 28, Kal nad Kanalom
Uroš Zupančič, Kal nad Kanalom 34, Kal nad Kanalom

VOLILNA ENOTA 05
Darjan Lipušček, Kal nad Kanalom 94, Kal nad Kanalom


Šifra uporabnika: 80543
Matična številka: 5027527000
DŠ: 63735601
TRR: 01244-6450805414

Sedež:Kal nad Kanalom 111E, 5214 Kal nad Kanalom
Kontakt:

Kambreško

KS_Kambre__ko.jpg

Predsednik sveta KS: Zdenko Bernik, Kambreško 13, Kambreško
Podpredsednica sveta KS: Dora Ravnik, Srednje 1, Kambreško

Izvoljeni člani sveta KS:

VOLILNA ENOTA 01
Anton Melink, Humarji 1, Kambreško
Zdenko Bernik, Kambreško 13, Kambreško
Nevenka Makarovič, Kambreško 5, Kambreško
Metoda Gerbec, Močila 3, Kambreško
Marjan Ipavec, Brdo 1, Kambreško

VOLILNA ENOTA 02
Dora Ravnik, Srednje 1, Kambreško
Srečko Tomazetič, Srednje 4, Kambreško


Šifra uporabnika: 80551
Matična številka: 5031907000
DŠ: 23204613
TRR: 01244-6450805511

Sedež:Kambreško 12, 5215 Ročinj
Kontakt:

Kanal

Kanal.jpg

Predsednik sveta KS: Risto Djurić, Ajba 17, Ajba

Podpredsednik sveta KS: Miran Gabrijelčič, Krstenica 12, Krstenica

Izvoljeni člani sveta KS:

VOLILNA ENOTA 01
Franc Komac, Grajska cesta 49, Kanal
Borut Jurca, Čargova ulica 2, Kanal
Vanja Montini, Partizanska ulica 10, Kanal

VOLILNA ENOTA 02
Marta Brelih, Gradnikova ulica 19, Kanal
Branko Dolenc, Gradnikova ulica 1, Kanal
Ivo Kodermac, Gradnikova ulica 24, Kanal

VOLILNA ENOTA 03
Risto Djurić, Ajba 17, Ajba

VOLILNA ENOTA 04
Ivan Križnič, Pečno 8, Kanal

VOLILNA ENOTA 05
Renato Škodnik, Gorenja vas 41a, Gorenja vas

VOLILNA ENOTA 06
Miran Gabrijelčič, Krstenica 12, Krstenica

VOLILNA ENOTA 07
Franc Valentinčič, Morsko 43, Kanal

VOLILNA ENOTA 08
Oli Požar, Kanalski Vrh 15, Kanalski Vrh

VOLILNA ENOTA 09
Anton Škodnik, Bodrež 3, Kanal


Šifra uporabnika: 80560
Matična številka: 5029066000
DŠ: 57072400
TRR: 01244-6450805608


Sedež: Gradnikova ulica 3, 5213 Kanal
Kontakt: Risto Djurič  GSM: 051-311-128

Levpa

KS_Levpa.jpg

Predsednik sveta KS: Ivan Humar, Seniški Breg 21, Seniški Breg
Podpredsednik sveta KS: Albin Levpušček, Seniški Breg 1b, Seniški Breg

Izvoljeni člani sveta KS:

VOLILNA ENOTA 01
Peter Brezavšček, Levpa 42a, Levpa
Rok Štrukelj, Levpa 92, Levpa
Izidora Grosar, Levpa 36, Levpa
Marinka Ipavec, Levpa 90, Levpa


VOLILNA ENOTA 02
Albin Levpušček, Seniški Breg 1b, Seniški Breg
Ivan Humar, Seniški Breg 21, Seniški Breg
Mojca Pušnar, Seniški Breg 26a, Seniški Breg


Šifra uporabnika: 80578
Matična številka: 5020557000
DŠ: 31019854
TRR: 01244-6450805705

Sedež: Levpa 27, 5214 Kal nad Kanalom
Kontakt:

Lig

KS_Lig.jpg

Predsednik sveta KS: Sven Božič, Kostanjevica 21a, Lig

Podpredsednica sveta KS: Adrijana Velišček, Lig 2, Lig

Izvoljeni člani sveta KS:

VOLILNA ENOTA 01
Dušan Žnidarčič, Lig 32, Lig
Bogdan Markič, Lig 15, Lig
Adrijana Velišček, Lig 2, Lig

VOLILNA ENOTA 02
Franc Urbančič, Ukanje 5, Kanal
Urška Humar Bajt, Britof 2, Kanal

VOLILNA ENOTA 03
Viljem Kofol, Kostanjevica 22, Lig
Sven Božič, Kostanjevica 21a, Lig


Šifra uporabnika: 80586
Matična številka: 5031982000
DŠ: 26607433
TRR: 01244-6450805802

Sedež: Lig 31, 5213 Kanal
Kontakt: 

Ročinj - Doblar

KS_Ro__inj-Doblar.jpg

Predsednik sveta KS: Simon Prinčič, Ročinj 111, Ročinj
Podpredsednik sveta KS: Bojan Malnič, Ročinj 4, Ročinj

Izvoljeni člani sveta KS:

VOLILNA ENOTA 01
Simon Prinčič, Ročinj 111, Ročinj
Borut Mugerli, Ročinj 126, Ročinj
Bojan Malnič, Ročinj 4, Ročinj
Jaka Kralj, Ročinj 29, Ročinj
Mojca Dugar, Ročinj 47, Ročinj


VOLILNA ENOTA 02
Marko Malnič, Doblar 20a, Doblar
Andrejka Kragelj Šlebir, Doblar 14a, Doblar
Vladimir Močilnik, Doblar 18a, Doblar

   
Šifra uporabnika: 80594
Matična številka: 5020603000
DŠ: 18798209
TRR: 01244-6450805996