Na vsebino

Krajevne skupnosti

KS Anhovo - Deskle

Deskle_in_So__a__3_of_22_.jpg

Predsednik sveta KS: Petra Drnovšček, Gregorčiečva ulica 22A, 521O Deskle

Podpredsednik sveta KS: Ava Blazetič, Močila 13, 521O Deskle

 

Izvoljeni člani sveta KS:

VOLILNA ENOTA 1:

Nastja Bremec Žnidarčič, Robidni Breg 17, 5210 Deskle

 

VOLILNA ENOTA 2:

Ava Blazetič, Močila 13, 521O Deskle

 

VOLILNA ENOTA 3:

Jana Fabjančič, Ložice 10, 5210 Deskle

Andraž Filej, Ložice 17, 521O Deskle

 

VOLILNA ENOTA 4:

Luka Goljevšček, Zamedveje 2, Plave, 521O Deskle

 

VOLILNA ENOTA 5:

Rajko Breščak, Paljevo 6, 521O Deskle

 

VOLILNA ENOTA 6:

Viljem Ninin, Prilesje pri Plavah 9, 521O Deskle

 

VOLILNA ENOTA 7:

Petra Drnovšček, Gregorčiečva ulica 22A, 521O Deskle

Aleksander Boltar, Ulica Zalog 1, 521O Deskle

Sara Grebenjak Mavrič, Ulica Petra Skalarja 6, 5210 Deskle

 

VOLILNA ENOTA 8:

Petra Valantič Mišigoj, Srebrničeva ulica 39, 5210 Deskle

Jože Valentinčič, Bevkova ulica 59, 521O Deskle

Majda Nanut, Rodež 5, 521O Deskle

 

VIZITKA:


Šifra uporabnika: 80535
Matična številka: 5020514000
DŠ: 53391314
TRR: 01244-6450805317
   
Sedež: Deskle, Srebrničeva 18, 5210 Deskle
Kontakt:

KS Avče

KS_Av__e.jpg

Predsednica sveta KS: Tina Križnič, Avče 59A, 5213 Kanal

Podpredsednik sveta KS: Tomaž Šuligoj, Avče 17, 5213 Kanal


Izvoljeni člani sveta KS:


VOLILNA ENOTA 1
 

Tina Križnič, Avče 59A, 5213 Kanal

Tomaž Šuligoj, Avče 17, 5213 Kanal

Marta Bratuž, Avče 95A, 5213 Kanal

Albert Jakopič, Avče 16, 5213 Kanal

Elvira Korečič Marušič, Avče 64, 5213 Kanal

Stanislav Skok, Avče 34, 5213 Kanal

Cvetka Blagojevic, Avče 27, 5213 Kanal

 

VIZITKA:

Sedež:Avče 26, 5213 Kanal
Kontakt:
 

KS Kal nad Kanalom

KS_Kal_nad_Kanalom.jpg

Predsednik sveta KS: Darjan Lipušček, Kal nad Kanalom 94, 5214 Kala nad Kanalom

Podpredsednik sveta KS: Bruno Colavini, Kal nad Kanalom 135, 5214 Kal nad Kanalom


Izvoljeni člani sveta KS:
 

VOLILNA ENOTA 1

Bruno Colavini, Kal nad Kanalom 135, 5214 Kal nad Kanalom

Robert Lipičar, Kal nad Kanalom 151, 5214 Kal nad Kanalom

Erna Okroglič, Kal nad Kanalom 125, 5214 Kal nad Kanalom

 

VOLILNA ENOTA 2

Vladimir Kolmančič, Kal nad Kanalom 172, 5214 Kal nad Kanalom

 

VOLILNA ENOTA 5

Darjan Lipušček, Kal nad Kanalom 94, 5214 Kala nad Kanalom

 

VIZITKA:

Šifra uporabnika: 80543
Matična številka: 5027527000
DŠ: 63735601
TRR: 01244-6450805414

Sedež:Kal nad Kanalom 111E, 5214 Kal nad Kanalom
Kontakt:

KS Kambreško

KS_Kambre__ko.jpg

Predsednik sveta KS: Dora Ravnik, Srednje 1, Kambreško, 5215 Ročinj
 
Podpredsednk sveta KS: Zdenko Bernik, Kambreško 13, 5215 Ročinj


Izvoljeni člani sveta KS:

VOLILNA ENOTA 1

Metoda Gerbec, Močila 3, Kambreško, 5215 Ročinj
Nevenka Makarovič, Kambreško 5A, 5215 Ročinj
Anton Melink, Humarji 1, Kambreško, 5215 Ročinj
Zdenko Bernik, Kambreško 13, 5215 Ročinj
Marjan Ipavec, Brdo 1, Kambreško, 5215 Ročinj

 

VOLILNA ENOTA 2

Dora Ravnik, Srednje 1, Kambreško, 5215 Ročinj
Srečko Tomazetič, Srednje 4, Kambreško, 5215 Ročinj

 

VIZITKA:

Šifra uporabnika: 80551
Matična številka: 5031907000
DŠ: 23204613
TRR: 01244-6450805511

Sedež:Kambreško 12, 5215 Ročinj
Kontakt:

KS Kanal

Kanal.jpg

Predsednik sveta KS: Anton Škodnik, Bodrež 3, 5213 Kanal

Podpredsednik sveta KS: Žan Simčič, Gradnikova ulica 12, 5213 Kanal

 

Izvoljeni člani sveta KS:
 

VOLILNA ENOTA 1

Franc Komac, Grajska cesta 49, 5213 Kanal

Jakob Blažič, Grajska cesta 1O, 5213 Kanal

Rok Knafelc, Grajska cesta 20, 5213 Kanal

 

VOLILNA ENOTA 2

Žan Simčič, Gradnikova ulica 12, 5213 Kanal

Marta Brelih, Gradnikova ulica 19, 5213 Kanal

Mateja Strnad, Gradnikova ulica 12, 5213 Kanal

 

VOLILNA ENOTA 3

Risto Djurič, Ajba 17, 5213 Kanal

 

VOLILNA ENOTA 4

Lijana Jurečič, Pečno 3, Gorenja vas, 5213 Kanal

 

VOLILNA ENOTA 5

Tine Drekonja, Gorenja vas 30, 5213 Kanal

 

VOLILNA ENOTA 6

Miran Gabrijelčič, Krstenica 12, 5213 Kanal

 

VOLILNA ENOTA 7

Franc Valentinčič, Morsko 43, 5213 Kanal

 

VOLILNA ENOTA 8

Oli Požar, Kanalski Vrh 15, 5213 Kanal

 

VOLILNA ENOTA 9

Anton Škodnik, Bodrež 3, 5213 Kanal

 

VIZITKA:

Šifra uporabnika: 80560
Matična številka: 5029066000
DŠ: 57072400
TRR: 01244-6450805608


Sedež: Gradnikova ulica 3, 5213 Kanal
Kontakt:

KS Levpa

KS_Levpa.jpg

Predsednik sveta KS: Ivan Humar, Seniški Breg 21, 5213 Kanal

Podpredsednik sveta KS: Albin Levpušček, Seniški Breg 1B, 5213 Kanal

Izvoljeni člani sveta KS:

 

VOLILNA ENOTA 1

Peter Brezavšček, Levpa 42A, 5214 Kal nad Kanalom

Rok štrukelj, Levpa 92, 5214 Kal nad Kanalom

Urška Humar Koncut, Levpa 29A, 5214 Kal nad Kanalom

Lilijana Bavdaž, Levpa 94, 5214 Kal nad Kanalom

 

VOLILNA ENOTA 2

Kristina Pavšič Tušar, Seniški Breg 43, 5213 Kanal

Ivan Humar, Seniški Breg 21, 5213 Kanal

Albin Levpušček, Seniški Breg 1B, 5213 Kanal

 

VIZITKA:

Šifra uporabnika: 80578
Matična številka: 5020557000
DŠ: 31019854
TRR: 01244-6450805705

Sedež: Levpa 27, 5214 Kal nad Kanalom
Kontakt:

KS Lig

KS_Lig.jpg

Predsednik sveta KS: Sven Božič, Kostanjevica 21A, Lig, 5213 Kanal

Podpredsednik sveta KS:  Polona Žnidarčič, Lig 32, 5213 Kanal

Izvoljeni člani sveta KS:
 

VOLILNA ENOTA 1

Urška Humar Bajt, Lig 38, 5213 Kanal

Polona Žnidarčič, Lig 32, 5213 Kanal

Ivan Gabrijelčič, Lig 20A, 5213 Kanal

 

VOLILNA ENOTA 2

Vladimir Žnidarčič, Britof 8, Ukanje, 5213 Kanal

Vesna Lipušček, Bajti 4, Ukanje, 5213 Kanal

 

VOLILNA ENOTA 3

Sven Božič, Kostanjevica 21A, Lig, 5213 Kanal

Vili (Viljem) Kofol, Kostanjevica 22, Lig, 5213 Kanal

 

VIZITKA:


Šifra uporabnika: 80586
Matična številka: 5031982000
DŠ: 26607433
TRR: 01244-6450805802

Sedež: Lig 31, 5213 Kanal
Kontakt: 

KS Ročinj - Doblar

KS_Ro__inj-Doblar.jpg

Predsednik sveta KS: Simon Berdon, Ročinj 108A, 5215 Ročinj

Podpredsednik sveta KS: Vladimir Močilnik, Doblar 18A, 5215 Ročinj

 

Izvoljeni člani sveta KS:
 

VOLILNA ENOTA 1

Simon Berdon, Ročinj 108A, 5215 Ročinj

Alenka Vogrič, Ročinj 4, 5215 Ročinj

Mojca Dugar, Ročinj 47, 5215 Ročinj

Radivoj Rahelin, Ročinj 4, 5215 Ročinj

Mark Berdon Jagodič, Ročinj 107, 5215 Ročinj

 

VOLILNA ENOTA 2

Andrejka Kragelj Šlebir, Doblar 14A, 5215 Ročinj

Zoran Zimic, Doblar 30, 5215 Ročinj

Vladimir Močilnik, Doblar 18A, 5215 Ročinj

 

 

VIZITKA.

   
Šifra uporabnika: 80594
Matična številka: 5020603000
DŠ: 18798209
TRR: 01244-6450805996

Kontakt: