Na vsebino

Čiščenje in vzdrževanje javnih in zelenih površin

Režijski obrat Občine Kanal ob Soči skupaj s krajevnimi skupnostmi skrbi za javne in zelene površine na območju občine.

Dejavnosti na tem področju so:

- čiščenje in vzdrževanje ulic
- košnja trave v parkih in zelenicah
- čiščenje lokalnih cest
- vzdrževanje parkirišč

Plakatna mesta in oglasne deske

Občina Kanal ob Soči razpolaga z štirimi plakatnimi mesti in več oglasnimi deskami.

http://www.lex-localis.info