Na vsebino

Ureditev komunalne infrastrukture v Ročinju

Vrednost: 70.000,00€

Investicija zaključena

Zgrajen je bil kanal za odvodnjavanje meteornih voda, urejena fekalna kanalizacije in dovod pitne vode v naselje »Rčišče« v dolžini 130 metrov.  

Ro__inj.jpg

Lokacija investicije