Razširitev priključka v Močila

Vrednost: 38.698,23€

Investicija v teku

91.JPG

Lokacija investicije