Na vsebino

Komunalna infrastruktura Prilesje

Vrednost: 57.859.872,00€

Investicija zaključena

Projekt je zajemal izgradnjo nove čistilne naprave, dostopne poti s podpornimi zidovi, prenova vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije, izgradnja kanalizacije za razvod optičnega omrežja in seveda preplastitev celotne vasi z novo asfaltno prevleko na območju posega.

__N_Prilesje_pri_Plavah.jpg

Lokacija investicije