Na vsebino

Ureditev fekalne in meteorne kanalizacije in preplastitev ceste v Morsko

Vrednost: 79.615,98€

Investicija zaključena

89.jpg

Lokacija investicije