Na vsebino

Neodvisne meritve kakovosti zraka

Vrednost: 115.000,00€

Investicija zaključena

Najbolj pričakovana investicija v neodvisne meritve kakovosti zraka se je pričela uresničevati v začetku novembra 2020. Meritve izvaja Univerza v Novi Gorici (Center za raziskave atmosfere in Laboratorij za vede o okolju in življenju) v sodelovanju z znanstveniki francoskega inštituta CNRS/UG-IGE. Ekipo, ki izvaja meritve, vodi doc. dr. Griša Močnik. Z meritvami bodo strokovnjaki določili izvor onesnaženja zraka z določenim onesnažilom in prispevek posameznega onesnaževalca (npr. industrija, promet, individualna kurišča) k celotni obremenitvi zraka. Določitev obremenitve zraka je kompleksen in zahteven postopek, ki zahteva stalne meritve več različnih parametrov tekom celotnega leta, (različni letni časi, vremenski pogoji…). Vsak dan se delci v zraku vzorčijo na filtrih, sestava delcev pa bo kasneje analizirana v laboratoriju. Merjeni parametri bodo vključevali koncentracijo delcev PM10, levoglukozana, anionov, kationov, organskega in elementarnega ogljika, oksidativnega potenciala, črnega ogljika in kovin. Poleg vzorčenja na filtre bo izvedena intenzivna nekajtedenska kampanja, med katero bo sproti merjenih več parametrov z visoko časovno resolucijo (nekaj minut do ene ure). Parametri so izbrani na način, da se z njimi sledi virom onesnaženja.

MERITVE_ZRAKA.jpg

Fotografija meritve zraka

Lokacija investicije