Na vsebino

Sanacija cestišča v Avšju

Vrednost: 28.000,00€

Investicija zaključena

Proti Avšju  je bila izvedena razširitev tamkajšnjega cestišča z zatravitvijo ter sanacijo in asfaltacijo vozišča.

AVSJE_2.jpg

Cestišče v Avšju

Lokacija investicije