Gradnja komunalne infrastrukture v Prilesju

Vrednost: 241.405,81€

Investicija zaključena

Investicija je bila v višini 152.598 evrov sofinancirana s sredstvi po 23. členu ZFO-1, od tega 51.598 evrov z nepovratnimi sredstvi, v višini 101.000 evrov pa so bila koriščena povratna sredstva. 

Lokacija investicije