Na vsebino

Gradnja komunalne infrastrukture v Globnem

Vrednost: 110.295,75€

Investicija zaključena

Na novo se je zgradila fekalna kanalizacija, ki bo preko črpališča priključena na čistilno napravo Deskle. Novo je tudi vodovodno omrežje. V Globnem je bila položena tudi nova asfaltna prevleka. Vrednost pogodbenih del znaša 110.295,75 evrov. Za izvedbo investicije so bila koriščena povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 24.799 evrov.

Lokacija investicije