Na vsebino

Informacije za uporabnike pitne vode

Najnovejši analizni izvidi odvzetih vzorcev pitne vode:


Oskrbovalno območje

Ajba

Deskle - Anhovo

Deskle

Dermota Zagora

Gorenje Deskle

Kanal - Gorenja vas

Kanal - Morsko

Kanal - Avče

Kambreško

Levpa

Lig - Lovišče

Ložice

Plave

Prilesje

Ročinj - Doblar

Zamedveje

Kanalski Vrh

Kal nad Kanalom - Levpa

Čolnica

Analizni izvidi ne vsebujejo podatkov o trdoti vode ter o raztopljenih anionih/kationih v vodi (kalcij, magnezij, kalij). Podatki o koncentracijah bodo na razpolago po naslednjem rednem vzorčenju.

Letno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2023

Poročilo o pitni vodi

Letna poročila o kakovosti pitne vode za leto 2023 - notranji nadzor

vodovod  Ajba

vodovod Deskle - Anhovo - Močila - Robidni breg

Gorenje Deskle

Gorenje polje

Kambreško

Kanal (Avče, Gorenja vas, Morsko, Bodrež)

Kanalski vrh

Levpa

Lig - Lovišče

Ložice

Plave

Prilesje

Ročinj

Dermota - Zagora

Minerali, raztopljeni v pitni vodi

   
       
vodovod kalcij (Ca) magnezij (Mg) kalij (K)
  mg/l mg/l mg/l
Gorenje Deskle 37000 3300 390
Kambreško 53000 3000 570
Ložice 84000 4000 1000
Kanalski vrh 79000 1800 440
Kanal  65000 1100 460
Deskle - Anhovo 38000 7700 310

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

Občina Kanal ob Soči, Režijski obrat  kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči obvešča porabnike pitne vode v sledečih primerih motene, prekinjene ali omejene dobave pitne vode: 

·         Obveščanje porabnikov o načinih obveščanja

·         Obveščanje porabnikov skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi

·         Obveščanje porabnikov v zvezi z motnjami pri dobavi pitne vode (vzdrževanje, varčevanje)

·         Splošne informacije v zvezi s pitno vodo

·         Obveščanje o načinu posredovanja informacij s terena.

Obveščanje uporabnikov se izvaja po Načrtu obveščanja uporabnikov pitne vode.

 

VARČEVANJE S PITNO VODO

– pred umivanjem zob si natočimo vodo v kozarec;

– za tuširanje porabimo manj vode kot za kopel;

– za splakovanje WC-školjke vgradimo ustrezen kotliček (z dvema tipkama);

– pomivalni in pralni stroj uporabljamo čimbolj racionalno, poskrbimo, da je ob vklopu poln;

– redni kontroliramo vodotesnost hišne napeljave: vodomer, pojav vlage in plesni na zidovih, šumenje v vodovodni napeljavi (predvsem v nočnem času), povečana poraba elektrike za ogrevanje sanitarne vode

– za zalivanje uporabimo čimveč deževnice;

– zalivanje rastlin v času nižje temperature zraka (zvečer, zgodaj zjutraj)

 

INTERNA VODOVODNA NAPELJAVA

Interna vodovodna napeljava zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo (spoj med vodomerom in hišno vodovodno napeljavo) in mesti uporabe pitne vode. Za stanje interne vodovodne napeljave je odgovoren izključno uporabnik pitne vode.

Priporočamo redno vzdrževanje interne vodovodne napeljave po navodilih NIJZ

 

 

Upravljavec vodovodnih sistemov v občini Kanal ob Soči

 

naziv: Občina Kanal ob Soči
naslov: Trg svobode 23, 5213 Kanal
ID za DDV: SI88524671
odgovorna oseba: Miha Stegel, župan
kontaktna oseba: Vinko Medvešček
telefonska št: 05/3981200
e-pošta: gp@obcina-kanal.si
organizacijska oblika izvajalca javne službe: Režijski obrat

 

Seznam vodovodnih sistemov z osnovnimi podatki

vodovodni sistemi

Pregledna karta vodovodnih sistemov in oskrbovalnih območij

pregledna karta