Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Obvestilo o končnem izbirnem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Občina Kanal ob Soči je 4. maja 2007, objavila javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta direktor občinske uprave.

Na podlagi javnega natečaja je bila za direktorico občinske uprave imenovana gospa Nives Prijatelj, univ.dipl.ing.gr.,
Dosedanjemu direktorju občinske uprave Tadeju Moriju je potekel mandat z dne 28. 6. 2007.