Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Oddaja prispevkov za glasilo MOST

Naslednjaštevilka občinskega glasila bo izšla predvidoma v času od 20. do 25. decembra 2007.

Vse zainteresirane pozivamo, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastanku glasila.Rok za oddajo prispevkov je 15. november 2007, po običajni poti:
- osebno ali po pošti na sedež Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
- na e naslove: glasilomost@yahoo.com,
obcina.kanal@obcina-kanal.si,
tic.kanal@siol.net