www.obcina-kanal.si"/> www.obcina-kanal.si"/> Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

22. decembra 2004 je Občina Kanal ob Soči zaživela še vzporedno življenje na svetovnem spletuwww.obcina-kanal.si

Dejanje sodi v sklop prednovoletnih dogodkov. Danes bo iz tiskarne pokukala tudi zadnjaštevilka časopisa Most, svetniki bodo odločali o osnutku proračuna za leto 2005, leto pa zaključili z družabnim srečanjem.

Župan Občine Kanal ob Soči Miran Ipavec bo pripravil prednovoletne sprejeme za gospodarstvenike, družbene dejavnosti in politične stranke. S tem dejanjem se župan v imenu občine zahvaljuje za delo in sodelovanje v preteklem letu in z željami po še boljšem sodelovanju zaključuje proračusnko leto 2004.

Današnji dan bo ostal v spominu tudi zaradi koraka, ki ga občinska uprava pripravlja in sicer aktiviranje spletne strani Občine Kanal ob Soči z zgornjim naslovom. Trenutno še ni popolna, pričakujemo pa da bomo tudi z vašo pomočjo, idejami in kritikami neprestano dopolnjevaliinformacije in s tem pripomogli k boljšemu sodelovanju, informiranosti in prepoznavnosti celo v svetu.