Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Občinski SPV - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

SPV pri Občini Kanal ob Soči, se je prvič sestal v četrtek, 17. januarja 2008, v prostorih občine.

I. seje, ki jo je vodilžupan Andrej Maffi, so se udeležili vsi člani Sveta:
- Vanda Colja, Predstavnica Občinskega sveta,
- Nenad Djermanović, Policijska pisarna Kanal,
- Ana Kodelja, Osnovna šola Kanal,
- Vojko Simčič, Osnovna šola Deskle,
- Vlasta Prinčič, predstavnica ZD Nova Gorica,
- Dušan Petrevčič,Civilna zaščita,
- Vinko Medvešček, Režijski obrat, Občina Kanal ob Soči,
- Lora Zimic Mugerli, Občinska uprava, Občina Kanal ob Soči,tajnik.Vloga, predsednice Sveta, je bila zaupana Ani Kodelja.Vse občane pozivamo, da aktivno sodelujejo s Svetom, opozarjajo na problematiko na področju varnosti v cestnem prometu in pišejo na naslov:

Občina Kanal ob SočiSvet za preventivo in vzgojo v cestnem prometuTrg svobode 23
5213 Kanal