Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Priprava novih prostorskih aktov Občine Kanal ob Soči

Obveščamo vas, da Občina Kanal ob Soči sprejema pobude fizičnih in pravnih oseb za spremembo rabe prostora do 10. decembra 2008, po pošti ali osebno dostavljene v času uradnih ur. Obrazec za vlogo je objavljen na spletni strani občine, dobite ga tudi na občini.

Na podlagi v Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je bi sprejet v letu 2007, so občine zavezane do konca 2009 sprejeti nov prostorski akt - občinski prostorski načrt (OPN), ki bo kot enovit akt nadomestil sedaj veljavne prostorske akte občine – dolgoročni plan in srednjeročni družbeni plan ter prostorske ureditvene pogoje. Občina Kanal ob Soči je z objavo Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta (Ur.l. RS št. 79/08) uradno začela s postopkom sprememb planskega akta oziroma s pripravo povsem novega prostorskega načrta občine.

Obvestilo - priprava novih prostorskih aktov Občine Kanal ob Soči
Obrazec - Vloga za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih