Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za KS Ročinj - Doblar

Občina Kanal ob Soči objavlja seznam upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za KS Ročinj - Doblar

Seznam končnih upravičencev je sestavljen na podlagi seznama telefonskih naročnikov, ki je bil sestavljen v Krajevni skupnosti Ročinj za naselje Doblar dne 16.10.1985.
Vse upravičence po seznamu, pozivamo, da izpolnijo priložen obrazec in ga dostavijo na sedež Občine Kanal ob Soči.
Seznam končnih upravičencev je sestavljen na podlagi telefonskih naročnikov, ki ga je leta 1983 sestavila Krajevna skupnost Anhovo Deskle.
V kolikor neposredni upravičenec ne živi več, so do vračila upravičeni njegovi dediči na podlagi sklepa o dedovanju. Dediči morajo enemu izmed sebe izročiti pisno pooblastilo za dvig vračila, ki ga Občina Kanal ob Soči zadrži kot dokazilo.
Vračanje bo občina pričela najkasneje v roku 30 dni po prispetju sredstev iz naslova vračanja na njen račun in po prejetju vseh podatkov upravičenca.


Seznam upravičencev
Obrazec za vpis podatkov