Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Strokovna podlaga za občinski prostorski načrt Občine Kanal ob Soči - Analiza razvojnih možnosti

Občina Kanal ob Soči objavlja strokovno podlago za izdelavo občinskega prostorskega načrta (OPN) - Analiza razvojnih možnosti

Analiza razvojnih možnosti