Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Odločba o končni razmejitvi območij koruznega hrošča

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarna uprava RS izdaja naslednjo odločbo o končni razmejitvi območij koruznega hrošča.

Odločba o končni razmejitvi območij koruznega hrošča