Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Sestanek vseh komisij - Odpiranje vlog v sredo, 27. 5. 2009 ob 17.00 uri

Skupni sestanek vseh komisij za odpiranje in pregled prispelih vlog na Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno - humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2009, bo v sredo, 27. 5. 2009 ob 17.00 uri v prostorih Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23.

Komisije bodo vse vloge odprle in pregledale, če so popolne.