Občina Kanal ob Soči

Sporočilo za javnost - ONESNAŽENJE VODOVODA LOŽICE

Spoštovani!

V današnjem sporočilu za javnost vas seznanjamo s trenutnim stanjem na vodovodu Ložice in z aktivnostmi, ki potekajo za odpravo posledic onesnaženja vodovoda Ložice z naftnimi derivati.

TRENUTNO STANJE NA VODOVODNEM SISTEMU

Analizni izvidi so potrdili oceno upravljavca vodovoda, Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, da gre za onesnaženje vodnega vira z naftnimi derivati.

To potrjuje, da sta obe zajetji na vodovodu Ložice onesnaženi za daljši čas.

V zadnjem tednu se je Režijski obrat ob sodelovanju strokovnjakov za pripravo pitne vode in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) odločil za začasno vgradnjo filtra z aktivnim ogljem. Aktivno oglje je po njihovem mnenju ustrezna rešitev za odstranjevanje onesnaževala iz pitne vode. Pričakujemo, da bo dodatni filter vgrajen do konca prihodnjega tedna.

Po vgradnji dodatnega filtra bo potrebno vse dele vodovodnega sistema temeljito očistiti ter z ustreznimi analiznimi izvidi pitne vode dokazati, da je voda iz vodovoda varna in primerna za uporabo brez omejitev.

TRENUTNO VELJAVNI OMEJITVENI UKREPI

Do takrat ostajajo v veljavi ukrepi, ki prepovedujejo uporabo vode iz vodovoda v prehrambne namene, pitje in umivanje zob.

Hkrati pa NIJZ odsvetuje uporabo vode iz onesnaženega vodovoda za pranje posode za živila, pranje perila in zalivanje vrtov do takrat, dokler bodo senzorične lastnosti vode izražene kot je razvidno iz rezultatov preskušanj (vonj po naftnih derivatih).

Za bolj občutljive skupine ljudi: dojenčki in majhni otroci, nosečnice, kakorkoli poškodovana koža (npr. vnetja, poškodbe, občutljiva koža) priporočamo naj se umivajo z nadomestno pitno vodo iz cisterne, na splošno pa naj se uporabniki izogibajo stiku onesnažene vode s sluznicami, posebej z očmi, tudi sluhovodom.

Zdravstveni inšpektorat RS je takoj po prejemu obvestila, opravil izredni pregled na vodovodnem sistemu Ložice, ogled na terenu so opravili kriminalisti PU Nova Gorica ter okoljski inšpektor.

Ogled na terenu in analizni izvidi odvzetih vzorcev vode je pri vseh udeležencih potrdil prepričanje, da je onesnaženje vodovoda Ložice povzročil človek. Ob vsej tragičnosti tega dogodka pa žal velja, da je ta človek ključni element na poti do čimprejšnje sanacije stanja.

Občina Kanal ob Soči z upravljavcem javnega vodovoda, Režijskim obratom, mora odpraviti posledice onesnaženja. Odprava posledic pa je odvisna od razpoložljivih podatkov, to je podatkov o kraju izlitja onesnaževala, o času izlitja ter o vrsti onesnaževala. Vsi ti podatki so ključnega pomena za odpravo posledic onesnaženja.

Delavci režijskega obrata, policija in okoljski inšpektor so si takoj po dogodku ogledali možne lokacije izlitja na terenu, vendar niso našli mesta izlitja.

Občina Kanal ob Soči zato poziva in prosi povzročitelja onesnaženja in vsakogar, ki bi karkoli vedel ali opazil v zvezi z nesrečnim dogodkom, da to sporoči občini, policiji, zdravstveni ali okoljski inšpekciji, kar lahko stori tudi anonimno. Vsem, ki bi o onesnaženju karkoli vedeli, se Občina Kanal ob Soči za posredovanje informacij že vnaprej zahvaljuje.

Kontakt:
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,
, 05 398 12 00;
Policijska uprava Nova Gorica, Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica
, 05 303 42 00
Inšpektorat RS za okolje in prostor, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, , 08 181 45 09
Zdravstveni inšpektorat RS, Tolminskih puntarjev 4/II, 5000 Nova Gorica,
, 05 331 18 50

Spoštovani krajani, uporabniki pitne vode, prosimo vas za razumevanje.


Režijski obrat Občine Kanal ob Soči

Kanal, 14. 5. 2021