Občina Kanal ob Soči

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo

Občina Kanal ob Soči na podlagi 68. člena v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupraven lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018, 61/2020 - ZDLGPE, 175/2020) in v skladu z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 31,2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNINE V BRAZPLAČNO UPORABO.

Pogodba o brezplačni uporabi bo sklenjena po preteku 20. dni od objave te namere na spletni strani občine.

Datum objave: 17. 5. 2021

Namero si v celoti lahko preberete TU!