Občina Kanal ob Soči

Vodovod DESKLE, ANHOVO, MOČILA in ROBIDNI BREG: Preklic ukrepa prekuhavanja

Prekuhavanje pitne vode iz javnega vodovoda DESKLE - ANHOVO - MOČILA - ROBIDNI BREG ni več potrebno.

S tem je preklican ukrep o obveznem prekuhavanju z dne 17.05.2021
Režijski obrat

Vinko Medvešček