Občina Kanal ob Soči

Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov

Objavljamo Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Kanal ob Soči v letu 2021

Javni poziv za sofinanciranje sakralnih objektov
Prijavni obrazec
Vzorec pogodbe

Vloge morajo biti predložene do 28. 6. 2021 do 12. ure, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine!