Občina Kanal ob Soči

OBVESTILO o ponovnem odprtju občinske blagajne Kanal

Spoštovani občani.

Občinska blagajna bo, od 9. junija 2021 dalje, odprta vsako sredo od 8.00-10.00 in od 14.00-16.00.

Pri nas lahko plačate položnice, ki jih izdajajo naslednji javni zavodi in podjetja:

1. Občina Kanal ob Soči
2. Komunala Nova Gorica d.d.
3. Fertis d.o.o.
4. Primorske novice d.o.o.
5. Gimnazija Tolmin
6. E 3 d.o.o.
7. Dnevnik d.d.
8. VZAJEMNA Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
9. GEN-I d.o.o.
10. KATE Nova Gorica
11. DOM Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o.
12. CSD NOVA GORICA
13. TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica d.d.
14. Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slo
15. Društvo obolelih zaradi azbesta

KAKO?
Plačevanje položnic je možno samo z GOTOVINO.

DODATNE INFORMACIJE:
Tel: 05 398 12 19
e- naslov:

Županja Občine Kanal ob Soči
Tina Gerbec

Obvestilo