Občina Kanal ob Soči

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za izvedbo Zakonodajnega referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Objavljamo Pogojie za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za izvedbo Zakonodajnega referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Pogoji

Organizator referendumske kampanje pridobi pravico do uporabe brezplačnih plakatnih mest na podlagi pisne vloge. Vloga se vloži osebno v tajništvo na Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal oz. pošlje po elektronski pošti: .

Vloga mora prispeti na občino najkasneje do 28. 6. 2021, do 12. ure.