Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Kolesarski poligon Ložice

Več in bolje za občane in obiskovalce je glavni cilj kanalske občine. Konec julija je Zavod Aliansa zaključil z gradnjo kolesarskega poligona v Ložicah. Nova pridobitev, kolesarska – »pumptrack« steza, je pomemba tako za športno dejavnost kanalske mladine kot za turistično ponudbo v naši občini.

Pumptrack poligon ali Kolopark je sestavljen iz asfaltiranih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Razgibanost poligona omogoča zabavno, a varno športno izkušnjo tudi na manjših površinah tako začetnikom kot tudi že izkušenim uporabnikom. Pobudnik postavitve kolesarskega poligona je Športno kulturno turistično društvo Avče (ŠKTD Avče). Po večletnem iskanju ustreznega prostora za njegovo umestitev, tudi glede na velikost in stopnjo neizkoriščenosti za postavitev, se je našla lokacija, ki je dopustila takšno atraktivno postavitev. Prostor je dostopen tako z vidika izgradnje, kot tudi uporabe saj se nahaja poleg Rekreacijskega športnega parka v Ložicah, ki je bil zasnovan za druženje in rekreacijo vseh slojev lokalne skupnosti. Čeprav je kolesarski poligon skladen z vsemi varnostnimi standardi za tovrstne objekte, bi opozorili, da je potrebno spoštovati pravila uporabe ob vhodu na stezo, saj kljub previdnosti lahko pride do resnih poškodb in se ga uporablja na lastno odgovornost.

Občina je prijavila projekt na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in športnih površin za šport v naravi. Z uspešno prijavo je izvedbo programa omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport, skupna vrednost investicije znaša 42.309,60 EUR. Zahvaliti bi se želeli Soškim elektrarnam Nova Gorica d.o.o. za podporo projektu ter podeljeno stavbno pravico za izgadnjo ter sodelovanju ŠKTD Avče, ŠKTD Ložice, KS Anhovo-Deskle ter vsem soglasodajalcem za izvedbo investicije, da je bilo pravočasno pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje ter je tako omogočeno sofinanciranje investicije s strani fundacije ter sama izvedba projekta.

Želimo vam čim več užitkov in atraktivnih doživetij pri njegovi uporabi!

IMG_20210803_103446.jpgFS_osnovni.jpg logo_obcina-01__1__vektorski_2.jpg