Občina Kanal ob Soči

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021

Objavljamo Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kanal ob Soči na svojii 19. redni seji, dne, 29. 9. 2021.

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021

Odlok

Splošni del

Posebni del

NRP 2021-2024

Obrazložitve