Občina Kanal ob Soči

Sporočilo za javnost v zvezi z vodooskrbo na območju Anhovega

Občina Kanal ob Soči odločno zavrača neresnične navedbe, ki se zadnje dni pojavljajo v javnosti, da lokalna oblast zavlačuje priklop na alternativni vodni vir Mrzlek.

Občina Kanal ob Soči je samo v letu 2021 izvedla številne aktivnosti za namene ustrezne ureditve vodooskrbe na območju Krajevne skupnosti Anhovo – Deskle in za priklop na alternativni vodni vir.

Izvedene aktivnosti smo že predstavili na seji sveta Krajevne skupnosti Anhovo – Deskle, na sestanku občinskih svetnikov iz tega območja in krajanom ob različnih priložnostih ter tudi širši javnosti:

  • V letošnjem letu smo izdelali projektno dokumentacijo in smo tik pred vložitvijo gradbenega dovoljenja za izgradnjo obvoda vodovoda zunaj industrijske cone v Anhovem. Sredstva za izvedbo investicije so zagotovljena v občinskem proračunu za leto 2022. Povezava je nujno potrebna tako za priklop na Mrzlek kot tudi za priklop na vodarno Močila, ki se obnavlja
  • V letošnjem letu gradimo kanalizacijo skozi naselje Prilesje in v sklopu te gradnje so predvidene tudi ločene cevi za izpeljavo razvoda skozi naselje za priklop na Mrzlek;
  • Sodelujemo s podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica in projektanti za namene priprave najboljše rešitve trase za priklop na vodovodni sistem Mrzlek. Za pripravo projektne dokumentacije, ki bo omogočila pridobitev gradbenega dovoljenja, imamo v proračunu za leto 2022 rezerviranih 28.000,00 EUR. Brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja izvedba priklopa ni možna.

V letu 2021 je bilo narejeno veliko dela, zato ostro zavračamo neresnične trditve, da občina zadeve zavlačuje.

Pri tem moramo poudariti, da do konca leta 2020 priklop na vodni vir Mrzlek nikoli ni bil v načrtih občine. Zato mora občina zdaj pridobivati vso projektno dokumentacijo od začetka.

 

Tina Gerbec, županja