Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Potrjena državna proračuna za leti 2022 in 2023

Na občini Kanal ob Soči smo izredno zadovoljni, da sta bila predloga državnega proračuna za leti 2022 in 2023, ki vsebujeta tudi amandmaje za ureditev vodooskrbe v naši občini, včeraj potrjena.

Občina Kanal ob Soči in županja se iskreno zahvaljujeta vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da so bila naši občini zagotovljena dodatna sredstva – tako nevladnim organizacijam, civilnim iniciativam, Ministru za okolje in prostor, občinskim svetnikom in poslancem v državnem zboru, ki so vse predloge potrdili.

Dodatna sredstva nam bodo omogočila, da bomo projekte, ki jih občina že izvaja z lastnimi sredstvi, lažje in hitreje izvedli.

Hvaležni smo tudi zato, ker so bila poleg sredstev za ureditev priklopa na Mrzlek zagotovljena tudi sredstva za ureditev vodovodov na podeželju, kjer krajani še nimajo javnega vodovoda (vodovodni sistem Ilovica in Koprivišče).

Na pobudo županje je bil na včerajšnji seji občinskega sveta sprejet tudi sklep, ki predvideva ustanovitev »Gradbenega odbora za priklop na Mrzlek«. Odbor naj bi, poleg zadolženih za vodenje investicije s strani občine, sestavljali po en predstavnik Krajevne skupnosti Anhovo-Deskle, Liste za zdravje in kakovost bivanja, društva Eko Anhovo in dolina Soče in Civilne iniciative DANES. S tem dejanjem je županja vsem vpletenim vnovič ponudila sodelovanje in dialog.

Na občini bomo naredili vse, da bodo vse investicije čim hitreje stekle in da bodo sredstva racionalno in skrbno porabljena.

 

Tina Gerbec, županja