Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Objavljamo Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Sklep