Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Odlok o proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2022

Objavljamo Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022, ki ga je sprejel občinski svet Občine Kanal ob Soči, na svoji 21. redni seji dne, 23. 12. 2021.

Odlok o proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2022, Uradni list RS, št. 207, z dne 30. 12. 2021

Odlok 

Splošni del proračuna za leto 2022

Posebni del proračuna za leto 2022

Načrt razvojnih programov 2022-2025

Obrazložitve proračuna za leto 2022