Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor RS, ki bodo 24.4.2022

Državna volilna komisija je občine pozvala k predlaganju članov volilnih odborov za izvedbo rednih volitev v Državni zbor RS, ki bodo 24.4.2022.

Na podlagi 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.

Zainteresirane občane pozivamo k oddaji predlogov za predsednika ali člana volilnega odbora za izvedbo volitev v nedeljo, 24.4.2022. V skladu z določbo prvega odstavka 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor mora član volilnega odbora (oziroma predsednik in njegov namestnik) imeti volilno pravico in stalno prebivališče na območju volilnega okraja.

Predlogu mora obvezno biti priložen izpolnjen in podpisan obrazec soglasja kandidata. Člani odborov bodo morali na dan izvedbe volitev izpolnjevati pogoj PCT oziroma takrat veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja COVID-19.

Prosimo, da predloge predložite na sedež Občine Kanal ob Soči do ponedeljka 28.2.2022. Občinska uprava mora prejete predloge posredovati Okrajni volilni komisiji v Novi Gorici do 1.3.2022.

 

Občinska uprava

Občine Kanal ob Soči

Soglasje-kandidata-volilni-odbor

Dopis občinam - predlaganje članov VO