Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v Severno Primorski regiji za leto 2022

Spoštovani,

GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. S tem namenom objavljamo javni razpis za podelitev priznanj inovacijam v regiji. 

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Severno Primorske gospodarske zbornice oziroma naslednjih občin: Mestna občina Nova Gorica, Brda, Kanal, Tolmin, Kobarid, Bovec, Cerkno, Idrija, Vipava, Ajdovščina, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba.

Predlagatelji lahko v letu 2022 prijavijo produktno, procesno, trženjsko, organizacijsko ali družbeno inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2022. 

 

Inovacijski izziv za leto 2022: "Z INOVACIJAMI PRESEGAMO MEJE".

Obrazložitev: Inovacije po definiciji odgovarjajo na neko potrebo na trgu, a prevečkrat pri oblikovanju rešitev v center postavijo podjetje. To pa ne pomeni, da inovacija nima vpliva izven meja podjetij. Letos, ko je pred nami veliko okolijskih in družbenih izzivov, želimo osvetliti inovacije iz drugega zornega kota, zato smo izbrali rdečo nit »Z inovacijami presegamo meje«. Ta slogan  izpostavi pomembnost inovativnosti za celotno družbo, razvoj, ne le rasti podjetij, pri inovacijskem izzivu pa izpostavljamo širši vpliv inovacije na okolje, družbo,… Predvsem, da v izzivu izpostavimo podjetje, kjer je učinek inovacije največji bodisi v okoljskem vidiku, lahko tudi družbenem, pozitivni učinki širše v smeri digitalizacije… Pomembna je predvsem širina dosega inovacije izven podjetja.

Rok za prijave: 31. 3. 2022

GZS.png