Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav

Objavljamo javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kanal ob Soči v letu 2022.

Rok za prijavo na razpis je 31.10.2022 oz. se razpis lahko zaključi predčasno v primeru porabe višine sredstev namenjene za ta javni razpis.

Odpiranje vlog bo 15.6.2022 in 7.11.2022.

Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom glede upravičenosti in pogoji za kandidiranje pri vodji Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, Vinku Medveščku, tel. (05) 39 81 208 oz. ostale informacije v zvezi z javnim razpisom pri Andreji Nanut, tel. (05) 39 81 205.

 

Javni razpis MKČN 2022

Razpisna dokumentacija MKČN 2022

Informativni seznam stavb