Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za redne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Občina Kanal ob Soči na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) objavlja

Pogoje za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za redne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.

Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest dostaviti najkasneje do 21. 3. 2022, do vključno 12. ure, na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo,  ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov:

Po pošti poslana vloga mora (ne glede na vrsto pošiljke) prav tako prispeti na naslov do navedenega datuma in ure.

Več v prilogi TU!