Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Občina Kanal ob Soči objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem.

Predmet oddaje v najem je poslovna stavba na Kanalskem Vrhu.

Rok za oddajo ponudbe je do vključno 28. 3. 2022.

Podrobnejše informacije v zvezi z najemom in ogledom poslovnega prostora dobijo interesenti na sedežu Občine Kanal ob Soči oziroma na telefonski številki 05 39  81 206. Ogled poslovnega prostora bo možen po predhodni najavi.

Celotno besedilo javnega razpisa je v prilogi TU!

Obrazec -  Ponudba za najem 1, 2