Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Razpisi brezobrestnih posojil

Javni sklad malega gospodarstva Goriške obvešča o Razpisih za brezobrestna posojila za podjetnike in kmete

RAZPISI BREZOBRESTNIH POSOJIL

GOSPODARSTVO

Posojila od 4.000 do 100.000 EUR za:

Ø  za obratna sredstva,

Ø  za investicije.

KMETIJSTVO

Posojila od 2.000 do 60.000 EUR za:

Ø  za investicije v osnovno dejavnost,

Ø  za investicije v dopolnilne dejavnosti.

KLJUČNE PREDNOSTI NAŠIH POSOJIL

Ø  Brez obresti = obrestna mera 0 %.

Ø  Ni stroškov odobritve posojila.

Ø  Ni stroškov vodenja posojila.

Ø  Možnost predčasne vrnitve posojila brez dodatnih stroškov.

Ø  Z odplačevanjem lahko začnete takoj ali pa se odločite za 1-letni moratorij.

Ø  Obroki posojila 4-krat letno, kar vam omogoča optimizacijo denarnega toka.

PRIJAVNA ROKA: 6. 5. in 3. 6. 2022

VEČ INFORMACIJ:   ( 05 33 50 173 in 05 33 50 361

                          : www.jsmg-goriska.com

Javni_sklad.png