Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem na Kanalskem Vrhu

Objavljamo Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem na Kanalskem Vrhu

Predmet oddaje v najem je poslovna stavba ID št. 2267-152 na Kanalskem Vrhu, na delu parcele št. 549 k.o. 2267 Bodrež. Neto tlorisna površina stavbe meri 121,88 m2 in uporabna površina meri 88,96 m2.

Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje gostinske dejavnosti, ki je v skladu s prostorskimi akti in je primerna glede na lokacijo in velikost poslovnega prostora.

Najemnina znaša 50,00 EUR mesečno. Najemnina ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV).

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali dostavijo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, z obvezno oznako:  »ponudba za najem poslovnega prostora na Kanalskem vrhu – ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudbe je do vključno 26. 5. 2022.

Besedilo Javnega razpisa v priponki.